Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy

Thông Tin Chi Tiết

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy

Dù khôn lỏi hay ma quái đến đâu thì trò cũng vẫn là trò, không qua nổi con mắt của thầy.

 

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 1

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 2

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 3

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 4

Tiết học tiếp theo…

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 5

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 6

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 7

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 8

Mei Ying – dịch
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

SẢN PHẨM LIÊN QUAN: