Chống ngập lụt tại TP.HCM bằng hồ điều hòa

Chống ngập lụt tại TP.HCM bằng hồ điều hòa

Thông Tin Chi Tiết

 

Chống ngập lụt tại TP.HCM bằng hồ điều hòa

(suachuadieuhoa.info.vn)Mới đây, nhóm nghiên cứu ở Viện Khoa học thủy lợi miền Nam đã đưa ra đề tài khoa học mang tên “Tận dụng khả năng trữ nước của hồ điều hòa để giảm thiểu ngập lụt trên địa bàn TP.HCM”.

Dựa trên kết quả nghiên cứu từ địa hình, hệ thống sông, quy hoạch tiêu thoát nước, kênh rạch và lượng mưa hàng năm ở TP.HCM, nhóm nghiên cứu đưa ra giải pháp xây hồ dự trữ để chống ngập. Nhóm nghiên cứu chia TP.HCM ra 6 vùng để xử lý chống ngập.

Hồ điều hòa tạo từ sông rạch kết hợp cống ngăn triều, đối với vùng cao không bị ảnh hưởng triều có chức năng cắt đỉnh mưa, chôn nước, điều tiết giảm lưu lượng lũ, qua đó giảm kích thước của cống thoát nước và ngăn nước tràn ngoại lai về vùng thấp hơn.

Đối với vùng thấp, chức năng duy trì bể chứa cho tiêu thoát trong thời đoạn triều lên, kết hợp cửa cống điều tiết ngăn triều xâm nhập, khi triều rút nước tiêu thoát tự chảy.

Nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng 2 dạng hồ. Một là, dạng hồ 70% chìm và 30% nổi, áp dụng cho những vùng đất trũng thấp thu gom nước về hồ trong khi chờ xả ra hệ thống sông kênh.

Hai là, hồ chìm áp dụng cho những vùng đất cao ngăn nước tràn về hệ thống tiêu thoát vùng thấp. Tùy theo chức năng, vị trí xây dựng, kết cấu hồ điều hòa có thể có 1 hoặc cả 3 loại gồm: cống điều tiết (cửa van một chiều), trạm bơm, đê bao (kết hợp đường giao thông, cây xanh xung quanh hồ).

Ngoài giải pháp xây dựng hồ điều hòa, nhóm nghiên cứu kiến nghị TP.HCM cần phát triển song song với hệ thống cống cho vùng.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

SẢN PHẨM LIÊN QUAN: